ENT+

Föreningen är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation med syfte att utveckla sjukvården i Etiopien, framförallt inom öron-, näs- och halsområdet.